Karta pobytu

Polska karta pobytu

Aby Tunezyjczyk (lub Tunezyjka) mógł zostać dłużej na terenie Polski niż czas otrzymanej wizy musi się starać o pobyt czasowy, którego dowodem jest karta pobytu. Wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem należy złożyć w trakcie trwania wizy najpóźniej w ostatnim dniu. Znów należy przygotować plik dokumentów i umówić się na spotkanie na którym należy złożyć dokumenty. Obecnie termin spotkania można uzyskać internetowo. Uzyskując pozwolenie na pobyt w Polsce ze względu na związek z obywatelem polskim (tylko taki przypadek tutaj rozpatrzę) cudzoziemiec od razu uzyskuje dostęp do rynku pracy ale tylko w Polsce. W przypadku pierwszej karty do czasu otrzymania jej cudzoziemiec nie może podjąć legalnej pracy oraz nie powinien opuszczać terenu Polski, gdyż całą procedurę począwszy od wizy będzie musiał zaczynać od nowa. Jeśli oczekuje na kolejną kartę tymczasową lub stałą a wcześniejszej skończyła się ważność obcokrajowiec może nadal pracować u tego samego pracodawcy ale nie może podjąć nowej pracy i znów nie powinien wyjeżdżać.

W wyznaczonym terminie złożenia wniosku obcokrajowiec stawia się w Urzędzie ds. Cudzoziemców gdzie przedstawia następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku i jego kopia,
  • 2 lub 4 zdjęcia,
  • ubezpieczenie medyczne,
  • kopia całego paszportu (od pierwszej strony – okładki do ostatniej),
  • akt potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym zatrzymał się Tunezyjczyk np. umowa najmu, akt własności,
  • akt małżeństwa,
  • kopie dowodu osobistego obywatela polskiego,
  • opłatę skarbową w wysokości 340 zł, (karta pobytu stała – 640 zł).

i składa odciski palców. Urzędnik który przyjmuje wniosek sprawdza wszystkie dokumenty i wbija w paszport pieczątkę, dzięki której Tunezyjczyk może przebywać legalnie na terenie Polski po zakończeniu wizy do czasu uzyskania karty.

Kolejnym krokiem jest wizyta straży granicznej lub dzielnicowego. Jeżeli straż graniczna nie zastanie nikogo pod adresem podanym we wniosku najpewniej udadzą się do sąsiadów aby wypytać o cudzoziemca.

Następnym możliwym krokiem jest wywiad. Obydwoje małżonków otrzymują wezwanie na spotkanie na którym są wypytywani o te same rzeczy. Jeżeli partner nie zna polskiego powinien pojawić się z tłumaczem. W niektórych urzędach wymagają tłumacza przysięgłego, a w innych wystarczy, że tłumaczem będzie znajomy który przetłumaczy wszystko po angielsku. Pytania jakie można się spodziewać to począwszy od podstawowych informacji np. jak się poznaliście, po pytania co ostatnio robiliście skończywszy na intymnych, na które ja osobiście bym się nie zgodziła.

Obecnie ze względu na dużą ilość wniosków oczekiwanie na kartę to kilka miesięcy do nawet ponad roku. W niektórych urzędach obowiązuje już system gdzie możecie logując się na swoje konto sprawdzić na jakim etapie znajduje się sprawa. Urząd ma obowiązek powiadomić petenta o przedłużającej się sprawie i powodzie zwłoki.

Podczas odbierania decyzji należy okazać dowód opłaty karty pobytu – 50 zł. Po kolejnych mniej więcej 3 tygodniach – miesiącu od odebrania decyzji, można w końcu odebrać kartę pobytu czasową lub stałą.

Najczęściej pozwolenie na pobyt wydają na rok bądź 3 lata, w przypadku pozwolenia na pobyt stały otrzymuje się kartę na 10 lat po których trzeba tylko wymienić kartę. Przy kolejnej karcie tymczasowej lub staraniu się o kartę stałą należy złożyć te same dokumenty oraz przechodzi się tą samą procedurę. Warunkiem uzyskania pozwolenia na pobyt stały na terytorium Polski jest pozostanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez minimum 3 lata oraz przez okres minimum 2 lat przebywać nieprzerwanie na terytorium Polski. Karta pobytu może zostać wydana z adresem zamieszkania (lecz wtedy należy okazać potwierdzenie zameldowania) lub bez.

Jeśli chcesz odwdzięczyć się za udzieloną pomoc, możesz postawić mi wirtualną kawkę dzięki buycoffe.to