Kupno nieruchomości w Tunezji

Beja, Tunezja

Czy cudzoziemiec może kupić grunt, mieszkanie albo dom w Tunezji? Tak ale nie jest to takie łatwe. Warto skorzystać z pomocy prawnika przy tego typu zakupie. Przyjrzyjmy się jednak całej procedurze. Zanim dojdzie do realnego zakupu nieruchomości trzeba przygotować szereg dokumentów i sprawdzić tą nieruchomość. Trzeba być świadomym, że jako cudzoziemiec można zakupić grunt tylko w obszarze mieszkalnym lub turystycznym. Grunty rolne są zarezerwowane tylko dla obywateli Tunezji i nie można ich kupić, nie ważne z jakiego powodu.

Krok 1: co sprawdzić przed zakupem, promesa sprzedaży

Przed zakupem gruntu należy sprawdzić: ewidencje nieruchomości (z tytułem gruntu), rejestracje praw własności sprzedającego, przeznaczenie gruntu (grunt budowlany, turystyczny), brak klauzuli zastrzeżenia tytułu własności na rzecz państwa tunezyjskiego (w wyniku wywłaszczenia ze względu na użyteczność publiczną lub nacjonalizacji na mocy ustawy z dnia 12 maja 1964 r.).

Kupujący i sprzedający podpisują promesę sprzedaży, która powinna być sporządzona przez prawnika lub notariusza. Zawierać winna wszelkie dane sprzedającego oraz kupującego, informacje o nieruchomości, jej cenę i zaliczkę. Warto w pomesie wpisać klauzulę zwrotu zaliczki w przypadku odmowy zezwolenia na zakup od Gubernatora.

Krok 2: Zezwolenie na zakup od Gubernatora danego regionu

Kolejnym krokiem jest uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości od Gubernatora danego regionu w którym znajdzuje się nieruchomość.

Dokumenty jakie trzeba przedstawić na uzyskanie zezwolenia kupna od Gubernatora:

 • formularz zgłoszeniowy należycie wypełniony w 5 egzemplarzach;
 • oświadczenie komornika określające stan majątkowy;
 • świadectwo własności;
 • przyrzeczenie zakupu,
 • odprawa podatkowa sprzedawcy
 • miejskie absolutorium uzasadniające zapłatę podatków komunalnych;
 • dokumenty tożsamości sprzedającego i kupującego;
 • wyciąg z rejestru karnego kupującego (wymagana przez niektóre gubernatorstwa);
 • plan lokalizacji budynku;
 • zaświadczenie z gminy uzasadniające powołanie terenu. Jeżeli grunt jest nieuzbrojony, można zażądać zaświadczenia potwierdzającego, że grunt ten nadaje się do budowy. Niektóre gubernie wymagają również zaświadczenia Regionalnego Komisariatu Rozwoju Rolnictwa wskazującego przeznaczenie gruntu;
 • tytuł własności gruntu,
 • wszelkie dokumenty poświadczające pochodzenie nieruchomości sprzedającego (jeżeli sprzrdająct rów jest obcego pochodzenia, należy przedłożyć uprzednie zezwolenie na zakup),
 • protokół z konsolidacji i pozwolenie na budowę.

Krok 3: Zgoda Centralnego Banku Tunezji

Jeżeli cudzoziemiec mieszka w Tunezji będzie miał uproszczoną sytuację z przelewem pieniędzy. Natomiast jeśli nie mieszka na stałe w Tunezji musi również uzyskać zezwolenie od Centralnego Banku Tunezji, związane jest to z polityką pieniężną tego kraju. Należy:

 • Otwórzyć rachunek bankowy dla nierezydentów, w walucie obcej lub w dinarach wymienialnych, w dowolnym banku, który zostanie będzie korenspondował z pierwotnym bankiem zagranicznym
 • Przelać kwotę przeznaczoną na uprzednią wpłatę kaucji, a następnie kwotę zakupu;
 • Poprosić swój bank o dostarczenie pisemnego oświadczenia uzasadniającego powody transferu środków z zagranicy (na inwestycję) oraz stwierdzające, że są one przeznaczone na zakup nieruchomości. Konieczne jest uzyskanie tego zestawienia inwestycji z banku (niezbędne do odsprzedaży nieruchomości), 48 godzin po przekazaniu środków. W przypadku, gdy nabywca nie jest w stanie go uzyskać, musi uzyskać „zaświadczenie z banku z uzasadnieniem.

Rezydent zaś musi dostarczyć do administracji nieruchomości gruntowej (CPF) wyłącznie: dokumenty potwierdzające jego zamieszkiwanie w kraju oraz „Deklarację Inwestycyjną” wystawioną przez bank, w którym wpłacił odpowiednią kwotę ceny zakupu.

Na samym końcu zostaje podpisana umowa kupna-sprzedaży danej nieruchomości.

https://www.gov.uk/guidance/how-to-buy-property-in-tunisia

https://croisettimmo.com/index.php/achat-dun-bien-en-tunisie-par-un-etranger–non-tunisien-/5/1?fbclid=IwAR0yyriUDkRz7x3W8_og30vDpsLdn5GcZuaras9DokbzE78Wl5UDGSabrcM

https://www.mondaq.com/realestate/249514/guidelines-for-foreigners-when-buying-property-in-tunisia