Pogrzeb w Tunezji

Grób

Ponieważ zdecydowana większość mieszkańców Tunezji to muzułmanie obrzędy związane z pochówkiem są ściśle związane z islamem.

Kiedy muzułmanin bliski jest śmierci zgromadzona wokół niego rodzina recytuje odpowiednie fragmenty Koranu oraz kładzie na jego usta kilka kropel miodu oraz wody. Czynność ta wiąże się z przekonaniem, iż w godzinie agonii dusza opuszcza ciało poprzez usta, osuszając je. Jeżeli zmarły_a umarł_a rano pogrzeb powinien się odbyć jeszcze tego samego dnia, jeśli wieczorem pogrzeb odbywa się następnego dnia a ciało zmarłego pozostaje całą noc w domu. Wokół zmarłego rozkładane są materace i maty na których czuwają bliscy nieboszczyka_ki. Jeśli zmarł w szpitalu wieczorem, ciało przenoszone jest do chłodni i wydawane jest następnego dnia.

Przed pogrzebem ciało powinno zostać obmyte przez dorosłą osobę tej samej płci, wyjątkiem może być mąż albo żona zmarłej osoby. Zwłoki ułożone na podwyższeniu są myte wodą, równocześnie nieboszczykowi obcina się paznokcie, wąsy, goli brodę, pachy, wkłada się watę do uszu, nosa, pomiędzy palce. Aby ciało ładnie pachniało używa się mysk . Zamyka się zmarłemu_łej w razie potrzeby oczy oraz usta . W czasie ablucji odmawia się odpowiednie fragmenty Koranu. Nie upiększa się nieboszczyka biżuterią ani makijażem. Zawija się go natomiast w biały całun. Ciało zawijane jest również w dywan i przenoszone jest na noszach przez mężczyzn lub przewożone samochodem najpierw do meczetu aby pomodlić się, recytować Koran a następnie udają się na cmentarz. Nie zawsze ciało się przenoszone do meczetu. W pogrzebie przeważnie nie uczestniczą kobiety. Nie ma tradycji aby na pogrzeb ubrać się w konkretny sposób, najważniejsze aby ubiór żałobników był skromny. Na cmentarzu odprawiane są modły przez imama. Ciało nieboszczyka wkładane jest przez rodzinę do grobu, głowa powinna być skierowana w stronę Mekki. Ciało nie jest zasypywane bezpośrednio ziemią i w tym celu ustawia się nad ciałem deski aby ziemia nie dotykała bezpośrednio zmarłego.

Cmentarz

Cmentarze bardzo często znajdują się na wzniesieniu, wzgórzu. Groby są proste, bez ozdób, białe, mogą być podpisane kto leży w danym miejscu, ewentualnie wyryte wersety Koranu. Grób powinien być zamknięty. Charakterystyczną cechą jest mała dziurka, okienko na wodę dla ptaków. Częstą praktyką jest odwiedzanie grobów w czasie świąt Eid Al Fitr czy Eid al Adha. Nie stawia się na grobach kwiatów ani zniczy.

Stypa

Istotnym zjawiskiem kulturowym jest swego rodzaju stypa urządzana trzykrotnie – trzeciego, siódmego oraz czterdziestego dnia po śmierci, kiedy cała rodzina oraz znajomi spotykają się aby zjeść wspólnie posiłek, pomodlić się i wspominać zmarłego_łą. Z tej okazji kobiety przygotowują duże ilości kuskusu a w intencji zmarłego zabijany jest baran. Na uroczystości nie podaje się alkoholu. Po czterdziestym dni od zgonu zaprzestaje się żałoby. W Trakcie trwania żałoby kobiety z rodziny noszą ubrania w ciemnych kolorach.

Istnieje również zwyczaj, że przez 3 pierwsze dni bo śmierci zmarłego w jego domu nie gotuje się. Wszelkie posiłki spożywane przez żałobników pochodzą od bliskich i przyjaciół.

Tekst powstał na podstawie prywatnych wywiadów z rodziną, własnych doświadczeń oraz Anna barska “Obrzędowość pogrzebowa w Tunezji”