Tunezyjczycy

Berberowie w Tunezji

Flaga Amazigh Berberowie to rdzenna ludność Afryki Północnej, uważa się ich za potomków cywilizacji kapskiej (Gabes). Sami nazywają się Imazighen (l.mn., Amazigh to jest l.p.) co w ich języku znaczy "ludzie wolni". Nazwa berber pochodzi od słowa "barbarus" - starożytni Grecy nazywali lud Amazigh, gdyż nie znali ich "cywilizowanych" zwyczajów. Pomimo wielu najazdów ze strony innych cywilizacji - Rzymian, Arabów

Read More