Wojsko w Tunezji

Obowiązkowa służba wojskowa

Służba wojskowa obowiązuje każdego Tunezyjczyka pomiędzy 20 a 35 rokiem życia. Jednak już w wieku 18 lat może dobrowolnie zgłosić się do wojska. Jednak niewielka ilość osób dobrowolnie zgłasza się na ochotnika. Tunezyjczycy, którzy zgłaszają się do regionalnych centrum poboru zostają poddani:

  • badaniom lekarskim w celu ustalenie ich zdolności do wykonywania służby wojskowej
  • testom psycho-technicznym.

Pobór może zostać odroczony lub kandydat może zostać zwolniony z tego obowiązku. Pobór kandydata może zostać odroczony na rok w przypadku gdy:

  • Brat znajduje się już w wojsku,
  • Ojciec jest czasowo niezdolny do pracy,
  • Żyje z owdowiałą bądź rozwiedzioną matką,
  • Studiuje,
  • Sprawuje opiekę nad niezamężną siostrą bądź bratem (braćmi) poniżej 20 roku życia uczącymi się,
  • Sprawuje opiekę nad rodzeństwem będącym pod opieką sądu,
  • Jeżeli przebywa i pracuje za granicą (poniżej 28 r.ż.).

Mężczyzna może zostać zwolniony z poboru jeżeli:

  • Uzna się go medycznie za niezdolnego do służby,
  • Jest niezbędny dla utrzymania rodziny,
  • Jeżeli ma 28 lat i pracuje zagranicą ,
  • Istnieje jeszcze jedna możliwość gdzie mężczyzna odbędzie służbę wojskową przez 15-25 dni a za resztę okresu wypłacić rekompensatę finansową.

Szkolenie trwa rok a w tym czasie kursanci mają zapewnione zakwaterowanie, jedzenie, odzież, opiekę medyczną a także żołd w wysokości – 100 lub 200 dt/miesięcznie. Rokrocznie szkolonych jest ok. 30 000 osób.

Tunezyjskie Siły Zbrojne

Wojsko tunezyjskie składa się z trzech głównych formacji: armii, sił powietrznych i marynarki, oraz sił specjalnych. Tunezyjskie Siły Zbrojne zostały utworzone 30 czerwca 1956 roku zaraz po ogłoszeniu niepodległości przez Tunezję. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest urzędujący prezydent republiki.

Tunezyjskie Siły Zbrojne nie są potęgą militarną – obecnie to 81 wojsko na świecie. Ilość żołnierzy w tunezyjskim wojsku to ok 36 000.

Głównym celem tunezyjskiej armii jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie, ochrona granic Tunezji oraz pokojowe misje w ramach interwencji ONZ. Głównymi wyzwaniami wojska są obecnie wojna domowa w Libii, działania muzułmańskich ekstremistów oraz zapewnienie bezpieczeństwa granicy z Algierią czy ochrony infrastruktury przemysłu wydobywczego. Wojsko tunezyjskie niejednokrotnie brało udział w misjach pokojowych, głownie na terenie Afryki. Mimo, iż obowiązkowy pobór zarezerwowany jest tylko dla mężczyzn nie oznacza to, iż w tunezyjskim wojsku nie ma kobiet. Tunezyjki można znaleźć zarówno w siłach lądowych, morskich jak i powietrznych i często zajmują wysokie stanowiska.

Żołnierz, który chciałby się pobrać z cudzoziemką musi uzyskać zgodę zwierzchników. Jednak najczęściej w takiej sytuacji uzyskają odmowę a w konsekwencji żołnierz ma wybór albo odejść ze służby albo zakończyć związek.